Getuigenissen: werkgevers

Wenst uw bedrijf zich te “outen” als oudervriendelijk?  Om deze campagne te organiseren, hebben we uw input nodig. Voert u reeds actie rond dit thema? Schrijf een getuigenis over de acties die uw organisatie al onderneemt en zet u in om de intentieverklaring van de campagne #KinderenToegelaten te volgen. Per kerende, mailen we u ons campagnelabel waar u mee kan uitpakken op uw briefpapier, website, in personeelsadvertenties, samen met alle bijhorende informatie.

Schrijf zelf een getuigenis

* Verplichte velden

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.
LEES ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 Enkele goede praktijken

  • Ethias organiseert bijvoorbeeld kinderopvang voor zieke kinderen op kosten van de firma. Ethias verschaft eveneens informatie aan mannelijke werknemers over de mogelijkheden inzake tijdskrediet/ouderschapsverlof.
  • FOD Kanselarij van de Eerste Minister biedt een sociale dienst, waardoor medewerkers een beroep kunnen doen op extra voordelige kinderopvang tijdens de schoolvakanties. Ouders kunnen ook tijdelijk onbetaald verlof nemen tijdens schoolvakanties.
  • Novartis Pharma verloont werknemers via een flexibel inkomensprogramma. Werknemers kunnen individuele budgetvoordeelpakketten kiezen die beter passen bij de diverse persoonlijke omstandigheden (leeftijd, noden van het gezin enz.), binnen de grenzen van de Belgische wetgeving en zonder de totale loonkost op te drijven. Met het Flex Income Program heeft elke werknemer een ’portefeuille’ gebaseerd op zijn/haar huidige voordelen en kan hij/zij kiezen uit een ’menu’ van bestaande en nieuwe voordelen.

Meer goede praktijken kan u in de #KinderenToegelaten publicatie lezen!

BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Fortis)

Iedereen de kans geven om volledig zichzelf te zijn op het werk, dus ook een ouder, papa of mama. Deze keuze voor inclusie, die met plezier verschillende ervaringen verwelkomt en zich probeert aan te passen aan verschillende behoeften, brengt ook innovatie en performantie met zich mee. Dat is onze strategie op gebied van diversiteit. We hebben bij BNP Paribas Fortis kersverse mama’s en papa’s ondervraagd. Elk jaar hebben we in het bedrijf 400 nieuwe papa’s en 400 nieu­we mama’s, dat is niet niks! We vroegen hen wat er goed ging en wat niet. Iedereen was blij dat iemand eens die vragen stel­de. Daar kwam onder meer een nood aan informatie uit.

» Lees meer

Het diversiteitsteam van de bank nodigt ook jonge mama’s die zijn te­ruggekeerd uit zwangerschapsverlof uit op Back to professional life lunches. Elke deelneemster kan er vertellen wat voor haar op werkgebied eerder goed of minder goed is verlopen tijdens de zwangerschap, het verlof na­dien of op het moment van de terugkeer. De deelneemsters wisselen spontaan tips en advies uit. We doen dat bewust met de mama’s alleen, nadat we al enke­le gemengde lunches uitgetest hadden. Ze wisselen tips uit over het evenwicht tussen werk en privéleven, ambitie en de relaties met hun oversten. We willen hen er dan ook aan herinneren dat hun moe­derschap ook een mooie kans is voor het bedrijf, aangezien ze vaardigheden zoals organisatie en leiderschap ontwikkelen.

» Dicht


Share

Sodexo (Sodexo)

Bij Sodexo dragen we de Quality of Life van onze medewerkers hoog in het vaandel. Daarom willen we bij Sodexo een aangename werkomgeving creëren die de professionele en persoonlijke ontwikkeling stimuleert, en tegelijkertijd het evenwicht tussen werk en privé bevordert. Een van de initiatieven die we daartoe nemen is ‘Flexwork@Sodexo’. Hierdoor krijgt de medewerker de mogelijkheid om flexibeler te werken op het vlak van werkduur, werktijd en werkplaats.  Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker kan kiezen om deeltijds te werken of dat zij/hij kan werken vanuit een andere plaats dan het hoofdkantoor.

» Lees meer

Wanneer er bijvoorbeeld stakingen zijn of wanneer het gesneeuwd heeft, krijgen de medewerkers een mail om zoveel mogelijk van thuis te werken. In dezelfde lijn als Flexwork, ligt het initiatief dat vergaderingen niet voor 9 uur of na 16 uur starten, zodat iedereen op tijd op kantoor kan geraken en eventueel kinderen eerst naar school kan brengen of na de werkdag kan ophalen. Voor ouders met kinderen is Flexwork@Sodexo uiteraard een aangenaam initiatief.

Om nog meer comfort aan onze medewerkers te bieden, is er een conciërgerie op het hoofdkantoor geopend. Hier kunnen medewerkers schoenen laten herstellen, kleren voor droogkuis afgeven, bloemen laten leveren of een kaartje of een klein cadeautje kopen. Kortom: vele zaken die normaal gezien na het werk moeten geregeld worden, kunnen onze medewerkers vanop het werk uitvoeren. Daarnaast bieden we onze medewerkers allerlei voordelen aan via ‘Sodexo for You’: voordelige tickets voor een pretpark of een vakantiepark, en allerlei tips & tricks voor het dagelijkse leven.

Een groeps- en hospitalisatieverzekering wordt ook door Sodexo aangeboden aan elke medewerker. Bovendien kunnen andere gezinsleden zich hier ook op aansluiten, tegen een lage aansluitingskost. Een ander initiatief is ‘Sodexo Supports Me’. Dit is een gratis en vertrouwelijke telefonische bijstand die door deskundigen geleverd wordt aan alle medewerkers van Sodexo en hun familieleden. Het is een eerste dienst die naar de medewerker zal luisteren, die helpt om een antwoord te vinden op persoonlijke en/of professionele vragen en die de medewerker eventueel zal begeleiden naar de bevoegde instanties. Dit kan gaan over praktisch advies over bijvoorbeeld schulden of tijdskrediet, maar ook gepersonaliseerde ondersteuning na een overlijden of een scheiding.

Deze initiatieven die we binnen Sodexo opgezet hebben, verhogen de Quality of Life van onze medewerkers. En die medewerkers, dat zijn onze bouwstenen van ons bedrijf…

» Dicht


Share

Partena Professional (Partena Professional)

Wij bieden ouders de gelegenheid om tot maximum een halve dag per week verlof zonder wedde te nemen zonder verlies van rechten (verlof, pensioen, etc.). Deze halve dag staat volledig in het teken van “zorg voor de kinderen”. In ons leadership zijn er vier dimensies, waarvan één “care for people” is. Dit betekent dat we van al onze leidinggevende functies verwachten dat ze een evenwichtig beleid tussen resultaatgerichtheid en mensgerichtheid voeren. Er wordt geluisterd naar medewerkers, rekening gehouden met bepaalde privéfactoren in de mate van het mogelijke, en hun ontwikkeling wordt gestimuleerd en gecoacht.

Share

Domocura bvba (Domocura)

Onze poetsmedewerkers kunnen hun uurrooster kiezen op maat van hun gezin; moeders/papa’s kunnen bij ziekte van hun kinderen steeds een dagje thuisblijven (of langer). Ervaring in de sociale sector leerde me dat vooral de moeders de “zorgrol” opnemen en mama’s kunnen hun werk maar goed doen als ze hun kroost veilig kunnen achterlaten, zonder voortdurend te moeten denken hoe of wat, of zich schuldig te voelen. Maar ook de paar papa’s die bij ons werken, kunnen dezelfde “zorgrol” opnemen. Wie de zorgrol opneemt, dat maakt ons als werkgever niet uit.

» Lees meer

We merkten dat natuurlijk ook de mama’s op kantoor dezelfde verzuchtingen hadden en sinds een vijftal jaar hebben we er als onderneming resoluut voor gekozen om onze onderneming te sluiten op woensdagmiddag. Zo kan iedereen genieten van de kinderen én ze voeren naar waar nodig is… En valt de dansvoorstelling of het oudercontact toch nog op een andere dag, dan kan de bediende gewoon wat vroeger vertrekken.

De eerste reacties van klanten en ook sommige medewerkers waren niet altijd positief, want “wanneer moesten zij nu naar het bedrijf komen, als het niet op hun vrije middag kon?” Hoe spijtig het ook is dat onze maatschappij steeds meer  beschikbaarheid vraagt van ondernemingen, toch blijven wij erbij dat sinds het sluiten op woensdag onze medewerkers minder stress hebben!

En ook ik als zaakvoerder kan sinds het invoeren van die sluiting al eens mijn kinderen ergens naartoe voeren, iets wat in het verleden nooit kon… Dus een win-win situatie voor werknemers én werkgever!

» Dicht


Share

Accenture BeLux (Accenture BeLux)

Bij Accenture BeLux weten wij hoe belangerijk ouderschap is in het leven van onze werknemers. Dat is de reden waarom we alle ouders bij Accenture steunen – zowel moeders als vaders – via ons Parenthood Support Program, gerund door ons team voor Inclusie en Diversiteit (I&D).

» Lees meer

Enkele van onze initiatieven zijn:

  • Het programma voor terugkeer na moederschap, waarbij ervaren mama’s bij Accenture hun ervaringen delen met en steun bieden aan toekomstige en nieuwe moeders
  • Workshops voor ouderschapscoaching waarin externe experten ouders bij Accenture kennis doen maken met nieuwe opvoedingsmethoden
  • Het promoten van flexibele werktijden, wat alle werknemers ten goede kan komen, zelfs wanneer ze bij klanten zijn
  • CoderDojo-sessies met Accenture coaches die hun passie voor codering kunnen doorgeven aan Accenture kinderen.

Het I&D team is steeds nauw verbonden met ouders bij Accenture en streeft ernaar om de kwaliteit van het programma voortdurend te verbeteren.

» Dicht


Share

Femma (Femma)

Bij Femma bieden we een zeer flexibele en aangename werkomgeving met veel oog voor combinatie arbeid en zorg, en aandacht voor stress, burn-out, welbevinden, gezonde voeding en beweging. Zo beslissen medewerkers zelf wanneer en waar ze werken mits het toepassen van enkele afspraken rond bereikbaarheid (beschreven in policy). Medewerkers werken in een 36-uren week, met mogelijkheid tot glijdende uren, en genieten van een zeer gunstige compensatieregeling (een uur voor een uur) met 20 % extra compensatie voor avondwerk. Na minimum 5 jaar dienst ontvangen medewerkers een aanvullende vergoeding bij ziekte, ongeval of zwangerschap tot circa 100% of 80% van het nettoloon.

» Lees meer

Medewerkers ontvangen 4 betaalde en 6 onbetaalde verlofdagen voor familiale omstandigheden en er is veel begrip voor noodsituaties met betrekking tot kinderen (zoals een ziek kind afhalen op school). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om compensatie op te sparen voor schoolvakanties.

» Dicht


Share

ManpowerGroup Belux (ManpowerGroup)

De betrokkenheid van de werknemers is de belangrijkste motor van de prestaties van de organisatie. Dit is sinds jaar en dag de overtuiging van het humanresources-beleid van ManpowerGroup. De werk-privébalans is een essentieel onderdeel van dat beleid met het oog op zowel het verhogen van de betrokkenheid als de ontwikkeling van de medewerkers, en in het bijzonder van vrouwen die hun professionele activiteiten combineren met het ouderschap.

» Lees meer

Vandaag de dag bestaat het personeel van Manpower België voor 79% uit vrouwen. 56% van de leidinggevende posities worden bekleed door vrouwen.

Deze combinatie van een job en een carrière met een privé- of gezinsleven wordt vergemakkelijkt door middel van verschillende acties, zoals telewerk, flexibele en glijdende werkuren, vergaderingen via videoconferentie om de verplaatsingen en de tijd in de file zoveel mogelijk te verminderen, geen vergaderingen vroeg in de ochtend of laat in de namiddag, het toekennen van deeltijdse werkregimes, …

Het feit dat werknemers tijd besteden aan hun families is vandaag de dag een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur binnen ManpowerGroup België.

» Dicht


Share

Deloitte (Deloitte)

Bij Deloitte vinden we het belangrijk dat onze medewerkers hun rol als ouder kunnen combineren met een succesvolle carrière. Daarom ondersteunen we jonge mama’s en papa’s in deze belangrijke stap in hun leven door hen open en transparant te informeren over alle wettelijke en praktische zaken bij het krijgen van een baby zoals de mogelijkheid tot opnemen van borstvoedings- of ouderschapsverlof.

Verder organiseren we ook workshops waar jonge ouders samen op zoek gaan naar manieren om hun job en gezinsleven op elkaar af te stemmen.

» Lees meer

De noden en opties in verband met flexibel werken worden besproken, eigen ervaringen en tips worden gedeeld …. Met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar werken hier veel (jonge) ouders. Een aantal van hen neemt de rol van maternity counselor op, waarbij ze nieuwe mama’s voor en na hun zwangerschapsverlof begeleiden. Dit is namelijk een complexe en persoonlijke transitie, waarbij heel wat partijen impact ondervinden, niet alleen de zwangere collega/moeder, maar ook haar team, manager, klanten, enz. Via deze individuele coaching zorgen we ervoor dat onze medewerksters zich mentaal voorbereiden, alle opties overwegen om keuzes te maken, relaties onderhouden, vertrouwen behouden en als performante medewerker gezien blijven.

» Dicht


Share

Vrouwenraad (Vrouwenraad)

Ook bij de Vrouwenraad streven we naar een oudervriendelijk beleid. Daarom hanteren we onder andere het systeem van flexibele uurregelingen, de zogenaamde glijdende werktijden. Bovendien zijn we ook erg soepel in onze verlofregeling. Onze medewerkers hebben de mogelijkheid om last minute nog verlof aan te vragen en krijgen ook de toestemming om occasioneel thuis te werken. Ook ouderschapsverlof en andere thematische verloven behoren tot ons pakket van oudervriendelijke maatregelen.

Share

Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB)

De Conseil des Femmes Francophones de Belgique biedt haar medewerkers flexibele werktijden aan. Bijkomend focussen ze bij aanwervingsgesprekken op de competenties van de kandidaten, en niet op de eventuele kinderwens.

Share

Savaco (Savaco)

Elke jonge vader neemt hier zijn vaderschapsverlof op. Dat doen ze vaak in combinatie met gewone vakantiedagen zodat ze de lange zomervakanties van hun kinderen kunnen overbruggen. Dat vraagt een goede planning maar het is niet onmogelijk. En doordat we ons flexibel opstellen krijgen we ook veel goodwill terug. Duikt er dan toch eens een probleempje op tijdens hun afwezigheid dan zullen ze met plezier de telefoon opnemen.

» Lees meer

Verder hebben we glijdende werkuren en staan we open voor thuiswerk. We doen alles wat we kunnen om de combinatie van het ouderschap en een carrière te vergemakkelijken voor onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat ze goed in hun vel zitten en onbezorgd aan hun werkdag kunnen beginnen.

» Dicht


Share

Durabilis NV (Durabilis)

Ik was in 2012 als hoofd van ‘Happy People’, zoals we hier tegenwoordig HR benoemen, de eerste die ouderschapsverlof opnam. Het jaar erna hebben praktisch alle vaders het gedaan, zij het met enige schroom, en nu is het volstrekt normaal dat vaders net als moeders hun gezin en werk op allerlei manieren op elkaar afstemmen. De nood was echt hoog, maar geen man die de eerste stap durfde te zetten.

» Lees meer

Vroeger was Durabilis een echt ‘mannenbastion’. We waren gegroeid uit een groep jonge ondernemers die het leven met kinderen gewoon nog nooit hadden ervaren. Toen we één voor één kinderen kregen werd het uitputtend om in dezelfde cultuur door te werken, des te meer omdat ook de echtgenotes vaak full-time aan het werk waren. Maar ieder beet op zijn tanden en hield zulke spanningen voor zich.

Op een conferentie over ‘Conscious Capitalism’ ontstond bij het management het collectieve inzicht dat Durabilis nooit haar hoger doel van een meer inclusieve economie zou bereiken zonder zelf het goede voorbeeld te tonen en een werknemer-vriendelijke cultuur uit te bouwen. Vandaag zijn vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, flexibele uren en thuiswerken de standaard bij Durabilis, en we krijgen er alleen maar méér geëngageerde mensen voor terug.

Het is een nieuwe realiteit: tweeverdieners die graag werken maar ook graag een gezonde relatie willen met elkaar en met hun kinderen. Bedrijven die hier niet aan tegemoet komen snijden vooral in hun eigen vel.

» Dicht


Share